Cây Merkle là gì ?

Cây Merkle ( Merkle Tree ) là gì ? Cây Merkle ( Merkle Tree ) là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong các ứng dụng khoa học máy tính. Trong bitcoin và các loại tiền mã hóa khác, cây Merkle phục vụ để mã hóa dữ liệu…