Giá bitcoin hôm nay (4/11): Giảm xuống dưới 9.200 USD, Cơ quan Thuế Anh ra quyết định về tiền kĩ thuật số

Giá bitcoin hôm nay tiếp tục giảm, kéo theo sự suy yếu của nhiều đồng tiền khác. Cơ quan thuế, thanh toán và hải quan của Anh, HMRC vừa cập nhật hướng dẫn thuế tiền kĩ thuật số cho doanh nghiệp và cá nhân. Diễn biến Bitcoin những giờ qua tiếp tục…