Shock: Bitconnect – Vụ scam tiền điện tử lớn nhất lịch sử có sự tham gia của người Việt?

Khá khó tin nhưng những bằng chứng mới nhất gần đây về vụ việc Bitconnect cho thấy vụ scam tiền điện tử lớn nhất lịch sử này có sự liên quan đến người Việt. Ai là người thực sự sở hữu Bitconnect? Một hồ sơ của vụ kiện gần đây cho thấy BitConnect đã…